OS1 - Perfectionarea profesionala a personalului didactic din invatamantul tertiar universitar prin participarea la programe postuniversitare de dezvoltare a competentelor didactice centrate pe demersuri academic si antreprenoriale suplimentare cu un continut educational inovator si resurse de invatare moderne si flexibile;

OS2 – Dezvoltarea si pilotarea furnizarii de cursuri complementare inovative antreprenoriale cu o componenta aplicativa adresate studentilor din anii terminali ai programelor de licenta, cu scopul diminuarii ratei de abandon universitar si cresterii angajabilitatii absolventilor;

OS3 – Elaborarea, diversificarea si operationalizarea unor oferte educationale de inovare sociala in invatamantul tertiar universitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate prin dezvoltarea de parteneriate corelate cu nevoile pietei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI in vederea cresterii angajabilitatii absolventilor si adaptabilitatii la cerintele pietei fortei de munca.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României