Obiectivul general al proiectului vizează, in corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI. Creșterea accesului si echitații în învățământul terțiar universitar, precum si a atractivității, diversificării si inovării ofertelor educaționale în ceea ce privește inițierea si finalizarea de demersuri academice si antreprenoriale suplimentare adresate unui număr de 450 studenți din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar, in strânsă legătura cu îmbunătățirea competentelor transversale ale personalului didactic (76) în relație cu proiectarea modulara de cursuri antreprenoriale, organizarea si furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor si promovarea de medii noi de învățare.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin abordarea evaluativ-integrata a nevoilor studentilor progr. licenta din 7 regiuni de dezvoltare si care sunt înscriși la cele trei universitati participante la proiect – invatamant universitar tertiar, in vederea unui raspuns adecvat cerințelor actualei piețe a muncii. In acest sens, creșterea participării la invatamantul tertiar universitar se va realiza prin selectarea programelor si adaptarea experiențelor de învățare de calitate specifice cu nevoile pietei muncii din sectoarele economice cu potențial competitive, respectiv din domeniile stiințe administrative, management, contabilitate, relații internationale si studii europene - ce vor fi abordate prin conectivitate actualizata cu politicile europene.

De asemenea, prin instituirea si utilizarea unui pachet integrat de asistenta educationala, consiliere profesionala individualizate, schimb de experienta si sprijin financiar pentru un numar de 80 studenti defavorizati, dar si premii pentru studentii ce finalizeaza cursurile complementare si sunt selectati ca urmare unui concurs de planuri de afaceri/sustenabilitate poststudii a se va asigura imbunatatirea calitatii, eficientei, accesului si participarii la invatamantul tertiar universitar.

In corelatie cu imbunatatirea actualizata a ofertei educationale din invatamantul tertiar universitar se va urmari perfectionarea profesionala specializata prin participarea unui numar de 76 de cadre didactice la cel putin un program postuniversitar de crestere a competentelor didactice pentru proiectare de module antreprenoriale ce include aplicatii practice (schimb de experienta, bune practici).

Urmare a absolvirii programului postuniversitar, personalul didactic va utiliza competentele imbunatatite in procesul de proiectare si de predare a unor cursuri complementare antreprenoriale pilotate in cadrul a 3 cursuri online pt 450 de studenti (190 universitatea solicitanta, 130 de la universitatea partenera 1 si 130 de la universitatea partenera 2, dintre care 80 apartinand grupurilor defavorizate).

Un demers inovator se va realiza prin dezvoltarea de parteneriate in vederea cresterii angajabilitatii absolventilor si adaptabilitatii la cerintele pietei fortei de munca, traseu ce este centrat prin infiintarea si operationalizarea a trei Centre Universitare de Inovare Sociala si Antreprenoriat Studentesc VIITORANTREPRENOR ce sustin ateliere de lucru, sesiuni de informare si formare antreprenoriala, schimb de experienta si bune practici, atat la nivelul studentilor cat si la nivelul cadrelor didactice universitare.

De asemenea, 200 elevi vor fi sprijiniti sa viziteze univ. S si univ. P1. Prin intermediul proiectului, actiunile de imbunatatire la nivel de institutie de invatamant superior se vor reflecta in mod direct asupra calitatii procesului de pregatire educationala de care beneficiaza grupul tinta, contribuind astfel la dezvoltarea capitalului uman, cresterea relevantei educatiei pentru piata muncii fiind indicata de POCU drept obiectiv major al politicilor educationale si care reprezinta parte integranta in atingerea obiectivelor stabilite in vederea realizarii Strategiei Europa 2020.

Proiectul este compus din 4 macro-activitati, care vor contribui in mod direct la imbunatatirea calitatii si eficientei si accesul la invatamantul universitartertiar, in vederea diminuarii ratei de abandon a studiilor, pentru 450 de studenti din anii terminali ai programelor de licenta, dintre care 80 studenti apartinand grupurilor defavorizate: Se vizeaza ca masurile propuse prin acest proiect sa duca la o diminuare a ratei de abandon universitar, precum si la cresterea a atractivitatii si dimensiunii practice a ofertelor educationale si a inovarii programelor educationale si a corelarii imbunatatirii competenetelor transversale ale cadrelor didactice din invatamantul tertiar universitar. Pe langa alinierea cu obiectivele stabilite pentru Axa prioritara 6, Prioritatea de investitii 10.iv POCU, prezenta propunere de proiect este complementara si relevanta fata de Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030, Strategia Integrata de Dezvoltare a Resurselor Umane din perspectiva invatarii pe parcursul intregii vieti 2009-2020, dinamica pietei muncii si asigura implementarea coerenta a masurilor incluse in Strategia Nationala Pentru Invatamant Tertiar 2015 – 2020, respectiv imbunatatirea participarii in toate domeniile din invatamantul tertiar, promovarea dezvoltarii programelor de studii de inalta calitate, flexibile si corelate cu cerintele pietei muncii si angajament strategic fata de sectorul economic in contextul accentuarii necesitatii conectivitatii la nivel national si european.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României