A1 – Managementul proiectului;

A2 - Perfecționarea profesională specializată prin derularea a doua programe de dezvoltare de competențe didactice în

domeniul antreprenoriatului pentru personalul didactic din învățământul terțiar universitar;

 A3 – Dezvoltarea si pilotarea furnizării de cursuri antreprenoriale inovative cu o componentă aplicativă, adresate studenților din

anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar;

A4 – Inovare socială prin dezvoltarea de parteneriate în vederea susținerii inițiativelor antreprenoriale ale studenților din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României