Titlul proiectului: VIITOR-ANTREPRENOR

Creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin cadre inovative antreprenoriale

 

Componenta 1 – 379 Bursa Student Antreprenor – Măsură active pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență – Regiuni mai puțin dezvoltate

Axa prioritară – Educație și competențe

Operațiunea – Operațiune compoziță OS. 6.7, 6.9, 6.10

 

BENENFICIAR – UNIVERSITATEA ”VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE

PARTENER 1 – UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

PARTENER 2 – UNIVERSITATEA DIN ORADEA

 

COD MYSMIS – POCU/379/6/21/125160 - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;

Perioada proiectului – 24 LUNI (19 aprilie 2019 – 18 aprilie 2021)

 

Valoare totală – 7.329.870,11 lei  

Valoare totală Beneficiar – 2.600.222,82 lei

Valoare totală P1 – 2.546.035,44 lei 

Valoare totală P2 – 2.183.611,84 lei

Valoare totală eligibilă7.329.870,11 lei    

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT – 6.230.389,63 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 952.882,21 lei

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului – 146.598,27 lei

Obiectivul general al proiectului vizează, in corelație cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI. Creșterea accesului si echitații în învățământul terțiar universitar, precum si a atractivității, diversificării si inovării ofertelor educaționale în ceea ce privește inițierea si finalizarea de demersuri academice si antreprenoriale suplimentare adresate unui număr de 450 studenți din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar, in strânsă legătura cu îmbunătățirea competentelor transversale ale personalului didactic (76) în relație cu proiectarea modulara de cursuri antreprenoriale, organizarea si furnizarea în medii online a cursurilor/aplicațiilor si promovarea de medii noi de învățare.

OS1 - Perfectionarea profesionala a personalului didactic din invatamantul tertiar universitar prin participarea la programe postuniversitare de dezvoltare a competentelor didactice centrate pe demersuri academic si antreprenoriale suplimentare cu un continut educational inovator si resurse de invatare moderne si flexibile;

OS2 – Dezvoltarea si pilotarea furnizarii de cursuri complementare inovative antreprenoriale cu o componenta aplicativa adresate studentilor din anii terminali ai programelor de licenta, cu scopul diminuarii ratei de abandon universitar si cresterii angajabilitatii absolventilor;

OS3 – Elaborarea, diversificarea si operationalizarea unor oferte educationale de inovare sociala in invatamantul tertiar universitar organizat in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate prin dezvoltarea de parteneriate corelate cu nevoile pietei muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI in vederea cresterii angajabilitatii absolventilor si adaptabilitatii la cerintele pietei fortei de munca.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României