Descărcați de aici anexele în vederea completării și semnării. DOCX sau PDF

După completare, semnare, scanare sau fotografiere, fișierul VA_anexeGT împreună cu documentele adișionale solicitate se vor urca în secțiunea UPLOAD, AICI!
Atenție, este necesară conectarea cu contul de student de pe domeniul valahia.ro!

Tipuri de fișiere acceptate: WORD, PDF, IMAGINI

Upload st 

Interesul studenților in a participa la demersuri antreprenoriale vizate sunt:

  • identificarea nevoilor de dezvoltare a competentelor antreprenoriale ale studenților din anii terminali ai programelor de licență;
  • potențialului antreprenorial si stadiului angajabilității studenților de la programele de licență;

in baza opțiunii individuale a fiecărui student, sunteți invitați să vă înscrieți la cel puțin un curs complementar antreprenorial online, prin stabilirea unor protocoale de utilizare personalizata pentru fiecare student, (cu respectarea normelor GDPR), precum si prin aplicarea unui cod de etica cu privire la responsabilitatea frecventării si utilizării cursurilor online, prin care veți beneficia de o parcurgere progresiva a conținutului curricular aprobat.

  • Astfel, in baza unui set de indicatori minimali de performanța se vor acorda 30 de burse lunare (300 Ron/luna) pentru studenții defavorizați și 120 premii (200 Ron/premiu) acordate studenților la finalizarea absolvirii cursurilor complementare.
  • De asemenea se va planifica organizarea si derularea unui concurs de planuri de afaceri/sustenabilitate post studii in domeniul studiilor de licență realizate in baza unei metodologii de evaluare calitativa.

Premiile acordate se refera la participarea la stagii de pregătire inovative specifice antreprenoriatului in străinătate.

Grupul tinta este identificat la nivelul personalului didactic din invatamantul tertiar universitar– 76 se refera la perfectionarea profesionala specializata prin participarea unui numar de 76 de cadre didactice de la universitatea solicitata si universitatea partenera P2 la cel putin un program postuniversitar de crestere a competentelor didactice ce include aplicatii practice (schimburi de experienta, schimburi bune practice planificate si derulate la universitatea partenera). Urmare a absolvirii programului postuniversitar, personalul didactic va utiliza competentele imbunatatite in procesul de proiectare si de predare a unor cursuri complementare pilotate in cadrul a 3 cursuri online la nivelul celor 3 universitati (universitatea solicitanta, universitatea partenera P1 si universitatea partenera P2.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României