Titlul proiectului: VIITOR-ANTREPRENOR

Creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin cadre inovative antreprenoriale

 

Componenta 1 – 379 Bursa Student Antreprenor – Măsură active pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență – Regiuni mai puțin dezvoltate

Axa prioritară – Educație și competențe

Operațiunea – Operațiune compoziță OS. 6.7, 6.9, 6.10

 

BENENFICIAR – UNIVERSITATEA ”VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE

PARTENER 1 – UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

PARTENER 2 – UNIVERSITATEA DIN ORADEA

 

COD MYSMIS – POCU/379/6/21/125160 - Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;

Perioada proiectului – 24 LUNI (19 aprilie 2019 – 18 aprilie 2021)

 

Valoare totală – 7.329.870,11 lei  

Valoare totală Beneficiar – 2.600.222,82 lei

Valoare totală P1 – 2.546.035,44 lei 

Valoare totală P2 – 2.183.611,84 lei

Valoare totală eligibilă7.329.870,11 lei    

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT – 6.230.389,63 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 952.882,21 lei

Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului – 146.598,27 lei

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României